DynaTrap, som introducerades 2006 av Juan Rocha, som började med uppdraget att designa, tillverka och marknadsföra innovativa och miljövänliga insektsfällor för hemmet. Den prisbelönta DynaTrap insektsfällan växte snabbt till att bli ett ledande namn inom kategorin insektsbekämpning. Dynatrap är ett enkelt sätt att skydda dig från knott, myggor, bitande flugor och andra störande insekter.

TIPS FÖR FRAMGÅNG

Ingenting förstör en lugn kväll som knott och myggor som surrar runt ditt huvud. Det är där DynaTrap kommer in. För att maximera ditt försvar och minska risken att bli biten har vi sammanställt en lista med användbara placeringstips, råd för att underhålla dina enheter för att hålla dem i full effekt. Genom att följa dessa tips för att lyckas kan du hålla fällan igång på topprestanda och få bort knott och mygg i ditt hem och runt din trädgård.

UTOMHUSFÄLLOR

1. LETA UPP KLÄCKNINGSSTÄLLENA
Placera din DynaTrap mellan det ormåde där knott/myy kläcks (stående vatten, buskar, etc.) och där människor vistas (uteplats, däck, etc.) för att fånga insekterna innan de når dig. Fällan bör placeras 1-2 m från marken för bästa möjliga fångst.

2. PLACERA FÄLLAN EN BIT BORT
Eftersom dessa fällor ska locka till sig så många blodsugande insekter som möjligt, vill du absolut inte vara i närheten av dem. För bästa resultat rekommenderas det att du placerar varje fälla minst 6 m från där människor vistas. Placera också din fälla borta från andra ljuskällor, så att det lockande ljuset kan göra sitt jobb.

3. TÄNK PÅ TOMTENS STORLEK
Hur stor är din trädgård? Om du har en stor trädgård, placera flera fällor runt din tomt för att skapa en ring som insekter kommer att ha svårt att ta sig igenom. Täckningsområdet för varje fälla är 2000m2, så har du större tomt så får du placera ut flera fällor. Till exempel, om din fälla täcker upp till 2000 m2, ska du inte placera dem mer än 50m från varandra för att undvika att insekterna inte lockas till fällan.

4. ANPASSA DIN PLACERING
Nästan alla DynaTrap bör stå på en plan yta, eller hängas upp. Varje fälla är utrustad med ett handtag som gör att de är lätta att flytta dit du behöver dem.

 

INOMHUSFÄLLOR

1. PLACERA FÄLLAN INOMHUS
Placera din fälla inomhus där det är mest mygg och knott för mesta möjliga fångst. Om du vill att insekterna ska undvika ett visst område, placera fällan flera meter eller till och med ett rum bort, så att insekter flyger mot mot fällans ljus och bort från utrymmena där du vill vara.

2. PLACERA FÄLLORNA BORTA FRÅN FOLK
Se till att placera fällorna flera meter bort från där du vanligtvis sitter eller står under längre perioder eftersom fällan kommer att locka insekter mot den. Ett alternativ är att ställa in den i uterummet när du inte är där så fångas de insekter som har tagit sig in.

3. MAXIMERA SKYDDET
Ju fler fällor du har i ditt hem, desto färre insekter. Chansen är stor att du har några ställen där insekter samlas. Placera fällan i eller nära dessa ställen för att få optimalt skydd.