Livscykel
Myggan går genom fyra distinkta stadier i sitt liv:

  • Ägg – Kläcks när det utsätts för vatten.
  • Larv – Lever i vatten, byter skinn flera gånger. Får luft via vattenytan.
  • Puppa – Äter inte. Stadiet innan den blir fullvuxen.
  • Vuxen – Flyger korta sträckor efter det att dess kropp har växt färdigt, och hårdnat.

Myggarter
Det finns över 3500 arter av stickmyggor i världen, av dem finns minst 47 arter i Sverige.
Myggarterna i Sverige sticker både djur och människor, våra myggor är relativt ospecifika i sitt val av värddjur. I andra klimatzoner finns det arter som som är mer kräsna och riktar in sin jakt mot speciella djur.
Myggen brukar dyka upp från slutet av maj i södra Sverige, i norr kommer de något senare, strax före eller runt midsommar. De är i allmänhet vanliga under hela juli, men minskar sedan kraftigt i antal. Normalt är de försvunna i slutet av augusti.

Myggor emigrerar sällan
De flesta mygg- och knottarter i Sverige förflyttar sig inga längre sträckor, utan lever och fortplantar sig i det området där de kläcks. Får du bukt med myggen i ditt eget närområde är det alltså liten risk att det kommer nya långväga ifrån.

Hur länge lever en mygga?
De vuxna hanarna lever oftast bara några veckor. Honorna lever allt från några veckor till flera månader (upp till 100 dagar).

Sticks både honor och hanar?
Nej, det är endast honorna som sticks då det enbart är de som behöver suga blod från människor och djur. Myggorna livnär sig på sockerdiet som nektar, fruktsaft och honungsdagg som utsöndras av bladlöss. Anledningen till att honorna sticks är att de behöver proteinet i varmblodiga djurs blod för att för att deras ägg skall utvecklas. Utan vårt blod kan de inte fortplanta sig.

Hur många ägg lägger en hona
En hona kan lägga upp till 200 ägg per gång och 1000 ägg per livstid. Varje ägg som blir en hona kan i sin tur lägga 1000 nya och så är explosionen igång. Myggägg kan överleva flera år i marken för att sedan vid gynnsamma förhållanden, t.ex. översvämningar, utvecklas vidare till flygfärdiga stickmyggor. När en honmygga har smält maten är hela bakkroppen vit och fylld med ägg, hon blir intresserad av att hitta en vattensamling att lägga sina ägg i, populära platser är strandängar, kärr, diken och vattenfyllda hjulspår eller gamla däck. Efter att honan lagt sina ägg är hon redo för en ny måltid, därefter följer matsmältning, utveckling av nya ägg och äggläggning – en gonotrofisk cykel.

Hur lokaliserar honorna sina offer
De lokaliserar sina offer i första hand genom luktsinnet, dels av den låga koncentration av uppvärmd koldioxid som varmblodiga djur utandas samt dels av andra dofter från djur som signalerar att här finns det blod. Flertalet arter i Sverige är som mest aktiva i skymningen, det beror sannolikt på att myggor till stor del förlitar sig på små förändringar i luftens halt av koldioxid för att upptäcka ett möjligt byte. I skymningen varierar koldioxidhalten som minst och då blir det lättare för myggan att urskilja sitt offer i det omgivande bruset.

4 tankar om “En myggas liv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *