Fakta om Knott & Svidknott

Allmänt

Knott är små, blodsugande insekter som tillhör familjen Simuliidae. De är kända för att orsaka besvär hos både människor och djur, särskilt i områden nära rinnande vatten där de förökar sig. Deras bett kan vara smärtsamma och ibland orsaka allergiska reaktioner.

Utseende

Knott är små, oftast mellan 1 och 5 millimeter långa, med robusta och puckliga kroppar. De har korta ben och antenner samt breda vingar som viker över kroppen när de inte flyger. Deras färg varierar från svart till grå, beroende på art.

Livscykel

Knott har en livscykel som består av fyra stadier: ägg, larv, puppa och vuxen. Äggen läggs i vatten, ofta i strömmande floder eller bäckar. Larverna lever i vatten och livnär sig på organiskt material och mikroorganismer. De fäster sig ofta vid stenar eller växter med hjälp av en klibbig vätska som de producerar. Efter några veckor utvecklas larverna till puppor, och efter ytterligare några dagar kläcks de till vuxna knott som lämnar vattnet för att söka efter värdar att suga blod från.

Habitat

Knott trivs i fuktiga områden nära rinnande vatten där deras larver kan utvecklas. De är mest aktiva under sommarhalvåret, särskilt i skymning och gryning. Vuxna knott kan flyga flera kilometer från kläckningsplatsen i jakt på blodmåltider.

Betydelse för Ekosystemet

Trots att knott kan vara besvärliga för människor och djur spelar de en viktig roll i ekosystemet. Larverna bidrar till nedbrytning av organiskt material i vattendrag, vilket förbättrar vattenkvaliteten. De utgör också en viktig födokälla för många fiskar och andra vattenlevande djur.

Betydelse för Människor

Knotten är mest kända för sina smärtsamma bett som kan orsaka klåda, svullnad och ibland allergiska reaktioner. I vissa områden kan de också överföra sjukdomar till både människor och djur, till exempel river blindness, en parasitinfektion som orsakas av en nematod och sprids av vissa knottarter i tropiska områden.

Bekämpning

Att bekämpa knott kan vara utmanande på grund av deras livscykel i vattenmiljöer. Effektiva åtgärder inkluderar att minska tillgången på reproduktionsplatser genom att förbättra vattenflödet i bäckar och floder. Personlig skyddsutrustning som långärmade kläder och insektsmedel kan också hjälpa till att minska risken för bett. På Myggjävlar hittar du några maskiner som är särskilt utvecklade för att eliminera knottproblem, där vissa kan utrota hela bestånd. 

Intressanta Fakta

  • Knott kan upptäcka sina värdar genom att känna av koldioxid, värme och lukt.
  • Endast honorna suger blod, medan hanarna livnär sig på nektar.
  • Knott kan vara en plåga i vissa områden under specifika tider på året, vilket har lett till utveckling av olika metoder för att minska deras påverkan, inklusive användning av fläktar och insektsmedel.

DynaTrap Knottfångare

Mosquito Magnet Mygg & Knottfångare