Nu är det dags att göra i ordning myggfällan inför säsongen. Tänk på att om du ställer ut fällan när de första myggorna kommer, så stoppar du reproduktionen.

Börja med att göra rent din fälla.
Detta kommer att hjälpa till att starta maskinen och förlänga dess livslängd. Torka kontinuerligt av utsidan av fällan med rent vatten och en fuktig trasa och dammsug försiktigt insidan (inte nätet). Använd ej kemiska rengöringsmedel. Se till att myggnätet är helt och rent.
Börja säsongen med att rengöra nätet ordentligt med en borste. Om nätet är igensatt, slitet eller skadat på något sätt, måste det bytas ut. Maskinen är i behov av ett visst luftflöde för att fungera. Om nätet blir för igensatt påverkar det fångstresultatet negativt och kan dessutom leda till att maskinen stannar/ej startar. Vår rekommendation är att du har 2 st nät och varierar dessa vid tömning.

Fyll på med en ny R-Octenoltablett.
Användandet av R-Octenol är avgörande för din fällas effektivitet och kan öka dess fångstkapacitet med upp till 10 ggr. R-Octenoltabletten måste bytas efter ca 30 dagar; då är den förbrukad.

Fyll på gasol.
Byt din gasolflaska hos en auktoriserad gasolåterförsäljare.

Använd Rengöringspatron (Quick-Clear).
Om du har en Mosquito Magnet som är tillverkad före 2018 rekommenderar vi att du använder en rengöringspatron efter varje gasolbyte som förebyggande underhåll samt för att förhindra att munstycket blir igensatt. Utebliven användning kan leda till att maskinen ej startar och därmed måste lämnas in för mer omfattande rengöring.
Observera att modeller av Mosquito Magnet som är tillverkade 2018 och senare har en förbättrad konstruktion som gör användandet av rengöringspatronen överflödig.

Låt verkstaden kontrollera er Mosquito Magnet!
Efter en tids användning av er myggfälla rekommenderar vi en service hos någon av våra auktoriserade verkstäder. De utför då en teknisk rengöring, kontrollerar gasolflödet och genomför ev. reparation, så är er maskin redo och startklar inför säsongen.

Kontakta våra verkstäder för ytterligare information. Ni finner närmaste serviceverkstad HÄR.