Njut av din trädgård och sköna grillkvällar utan objudna gäster. Mosquito Magnet är myggfällan som lockar till sig och fångar så mycket mygg och knott att deras fortplantningscykel bryts ner. Med Mosquito Magnet kan du effektivt skydda dig och din familj, alla dagar i veckan, dygnet runt.

Illustration av Mosquito Magnet som lockar, fångar och dödar myggen.

1. Lockar

Dygnet runt omvandlar Mosquito Magnet gasol till uppvärmd koldioxid som lockar mygg och knott till fällan. Resultatet är en doft som är oemotståndlig för mygg och knott och som påminner om den mänskliga utandningsluften.

2. Fångar

Myggorna närmar sig fällan i tron att de hittat ett mänskligt byte. Väl i närheten av Mosquito Magnet sugs myggen in i nätet med hjälp av en unik counterflow-teknologi. Därefter torkar de ut och dör inom 24 timmar.

3. Dödar

Eftersom Mosquito Magnet reducerar det totala antalet mygg bryts deras fortplantningscykel snabbt ner. Märkbart resultat kommer redan efter några dagar och redan efter några veckor har fällan reducerat det lokala mygg- och knottbeståndet dramatiskt. Vid kontinuerlig användning kvarstår resultatet för resten av säsongen.

Var placerar jag min Mosquito Magnet?

När det gäller placeringen av din myggfälla finns det ett antal parametrar man ska ta hänsyn till för att uppnå bästa resultatet:

  1. Identifiera var myggorna/knotten förökar sig.
  2. Placera maskinen nära området där de förökar sig samt en bit ifrån där människor befinner sig.
  3. Placera maskinen i riktning med vinden mot myggornas kläckningsområde.
  4. Placera maskinen på ett öppet område.
  5. Placera helst maskinen i skugga.

Maskinen är avsedd att kunna användas under alla normala omständigheter. Detta inkluderar regn och sprinklers. Se bara till att inte spruta vatten från vattenspridare, eller med en slang, direkt underifrån och på maskinen. Detta kan skada maskinen.

Läs mer om placering av Mosquito Magnet på vår supportsida.

Vilka sorters mygg fångas upp av maskinen?

Mosquito Magnet är konstruerad för att locka och fånga myggor och knott och suget är anpassat för deras vikt. Maskinen attraherar även andra blodsugande insekter såsom bla hästflugor och bromsar, men det har visat sig att även sådana fångas i mindre mängder då suget är för svagt och de hinner fly undan.

Säkerhetsinformation Octenol

Innehåll: 1-Okten-3-ol

Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftig för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Tvätta händer grundligt efter användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

Användningsområde: Medel för insekter.  Får endast användas i därtill avsedd apparatur. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. Läs medföljande anvisningar.

Farosymboler för Mosquito Magnet

Svensk distributör:
Acreto AB, Norra Ågatan 10, 416 64 Göteborg, Sverige.
Kundkontakt: www.acreto.se eller +46(0)31 3000500.

En tanke om “Så funkar Mosquito Magnet

  1. Karl Dahlin says:

    Hej. Jag blir tokig på myggen! Idag kan jag inte gå ut och samtidigt öppna munnen. Ett blixtnedslag förstörde Mosquito Magnet i slutet av juli och hittills under augusti har den inte varit igång (sen förra veckan är den lagad). Efter mycket regnande (i Uppland) var det några dagar förra veckan utan regn och med relativ värme (21-23). Det formligen exploderade. Första dagen verkade det bara vara han-mygg. Fönsternas utsida var fulla av dem. Dag 2 verkar även hon-mygg ha anlänt. Dag 3 (igår), när jag klippte gräsmattan sprutade jag ned mej med Mygg en gång i timmen men har säkert 20 stick ändå. Myggjagaren fungerar när den används, inte tu tal om det. Förra året i augusti (jag fick den att fungera i början av juli 2022) tömde jag behållaren på 4 dl mygg. Står den ändå fel? Är det vad som gör att den inte fångar mer? För inte ens med 4 dl mygg i behållaren så var det så pass myggfritt att jag kunde sitta ute på kvällen. Åt väster och åt norr har jag diken i en åker, kanske 15-20 m från huset. Bakom huset, mot väst, är en skog. Där har jag haft maskinen i kanten. Det är ofta västvind och det blåser genom skogen mot huset. Mellan skogbrynet och huset är det kanske 3 m. Det är inte en väldigt slyig skog, utan ganska rensad. Är det fel? Jag flyttade den idag till att stå framför huset mot norr vid garageuppfarten där det inte går att vistas idag. Gasolen får jag försöka ansluta imorgon indränkt i myggmedel. Jag känner mej ganska uppgiven. Med så mycket öppna ytor och fält runt mej hade jag ingen aning om att det skulle vara så mycket mygg på den här tomten. Fråga: gör det någon skillnad om jag köper en myggjagare till? Fruktansvärt mycket pengar, men jag gör mycket för att kunna sätta mej utomhus på kvällen. Att 4000 kvadrat skulle bli myggfritt med en maskin, stående på ena sidan om huset, det är i varje fall fel. Det funkar inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *