Effektiv knottfälla

Med UV-ljus lockar fällan effektivt till sig knott på upp till otroliga 2000m².

Ersättningslampa till DynaTrap

För maximal effekt byt lampa efter 3000 timmar.  

Till produkten

Visste du att?

Dynatrap är utrustad med ett skyddsgaller som minimerar att nattfjärilar och andra nyttoinsekter fångas i fällan.