26 mars 2018

Det behövs ett giftfritt komplement till kemisk bekämpning av mygg

Allt tyder på att de aggressiva stickmyggorna blir rekordmånga i sommar. För invånarna omkring Nedre Dalälvsområdet har räddningen främst tagit formen av kemisk bekämpning  men den kommer sannolikt visa sig vara otillräcklig. 

För människor som bor i området kring Nedre Dalälvsområdet är sommaren en tuff tid. När snön har smält och orsakat årets första översvämningar följer snart en fullskalig invasion av stickmyggor. Folk kan inte vistas utomhus och djuren plågas – men det kan vara svårt att förstå vidden av problemet om man inte själv berörs. 

I år säger Naturvårdsverket att de vill begränsa myggbekämpningen i Nedre Dalälven, med anledning att bekämpningen kan ge negativa förändringar på ekosystemet. Det kan “ge rubbningar i näringsbalansen”, hävdar deras representant till SVT Gävleborg

Samtidigt visar en färsk studie från SLU att 10 års kemisk bekämpning haft en försumbar effekt på bakteriesamhällen. “Våra data visar att det är mycket osannolikt att 10 års Bti-användning vid Dalälven har förändrat Bti- och Bcg-bakteriernas förekomst så att det kunnat ha permanenta effekter, varken på mygglarver eller på andra organismer som inte var målet för behandlingen”, säger Ingvar Sundh.

“Vi behöver ge livskvalitet och sinnesro åt Nedre Dalälvens befolkning”, säger regionrådet Lina Nordquist (L) i en insändare till Gefle Dagblad. Men med en bristfällig kemisk bekämpning får invånarna omkring Nedre Dalälvsområdet hitta andra sätt att försvara sig på.

När hundratusentals mygg anfaller räcker det inte att kleta in sig med myggmedel eller sätta upp myggnät. Det krävs en mer beständig lösning som inte bara skyddar från myggen, utan som även reducerar myggbeståndet i det direkta närområdet.  

Besök www.myggjävlar.se för mer information om effektiva myggskydd som kan reducera myggbeståndet.

Länk: https://www.mynewsdesk.com/se/acretoab/pressreleases/det-behoevs-ett-giftfritt-komplement-till-kemisk-bekaempning-av-mygg-2445229