OBS! Detta avsnitt avser endast maskiner med ett S/N där de tre första siffrorna börjar på 017 och nedåt t.ex. PT017XXX.

Med rätt skötsel och underhåll av din Mosquito Magnet har du åratal av myggfri tillvaro att se fram emot. I den här videon tittar vi på hur du byter ut gasolbehållaren och hur du kan rengöra gasolslangarna med QuickClear-rengöringspatroner.

  • Börja med att stänga av fällan och koppla från strömkällan, antingen genom att plocka ur batterierna i din Mosquito Magnet eller koppla ur nätkontakten.
  • Stäng av gasolbehållaren och koppla bort den från matarslangen. Beakta att gasolbehållaren i filmen avviker i utseende med en som säljs i Sverige.
  • När du kopplat från gasolbehållaren från matarslangen ska du installera rengöringsadaptern på rengöringsventilen.
  • Efter det ansluter du rengöringspatronen till rengöringsadaptern som visas här.
  • När patronen är ansluten skruvar du upp rengöringspatronen en kvarts varv för att släppa ut komprimerad gas som rensar gasolspridaren inne i maskinen för att motverka föroreningar som finns i all gasol.
  • Låt rengöringspatronen gå tills den är helt tömd.
  • Slutligen avlägsnar du den tomma rengöringspatronen och rengöringsventilen och installerar en ny gasolbehållare i omvänd ordning från när du kopplade bort den.

Genom att följa dessa instruktioner och använda en rengöringspatron varje gång du byter gasolbehållare så kommer du förhindra framtida problem och säkerställa att din Mosquito Magnet fungerar optimalt.