Engagemanget för djur och natur är stort i vårt land och det tycker vi är fantastiskt. Själva tanken med Thermacells produkter är att ge människor möjlighet till utomhusliv och att man ska kunna njuta av allt det vackra vår natur erbjuder. Vi på Thermacell får ofta frågor om hur våra produkter fungerar, om de är farliga för levande organismer, om de är skadliga för naturen osv. Med tanke på det har vi skapat detta dokument som vi hoppas besvarar de frågor du som kund har kring din Thermacell, hur den fungerar och vilken påverkan den har på människor, djur, insekter och på miljön. Kontakta oss gärna om du har frågor som inte besvaras här. Vi hjälper dig gärna.

Följ instruktionerna
Thermacell är helt ofarlig att använda så länge du följer bruksanvisningen och medföljande instruktioner. Läs instruktionerna noggrant och försäkra om att du har förstått dem innan du använder din Thermacell. Vi på Thermacell följer alla EU-direktiv och lagkrav och våra produkter har samtliga godkännanden och märkningar som är nödvändiga för att få säljas och marknadsföras i Sverige.

Ta hand om ditt avfall
Ifall produktens förbrukningsvara, dvs mattorna som innehåller det aktiva ämnet, hamnar i naturen är detta såklart väldigt olämpligt, precis som vid annan nedskräpning. Den aktiva mattan ska självklart tas om hand och avfallshanteras på rätt sätt. Butangastuben kan åsamka skada och brandfara om den lämnas i naturen och även denna ska hanteras och kasseras korrekt. Vi uppmanar såklart alla våra användare att ta hand om sitt avfall på angivet sätt, det vill säga att lämna till återvinningscentral. Följ instruktionerna om avfallshantering på förpackningen.

Hur fungerar en Thermacell?
En Thermacell-enhet består av en behållare, en butangastub och en så kallad matta som innehåller den aktiva substansen pralletrin*. När du slår på din enhet värms mattan upp vilket gör att pralletrinet frigörs och sprider sig i en liten mängd runt omkring enheten. Pralletrinet är luktfritt och i denna begränsade mängd helt ofarligt, dock ogillar myggen ämnet och väljer att flyga annan väg. På så sätt skapas en myggfri zon på ca 20 kvm. En Thermacell dödar alltså inga djur eller insekter, inte ens myggen. Den får helt enkelt myggen att undvika den plats där du befinner dig, så att du kan njuta av en kopp kaffe på balkongen, en middag i solnedgången på altanen eller en härlig svamptur i skogen, utan att bli myggbiten.

*Pralletrin som är den aktiva substansen i Thermacell används även som bekämpningsmedel med dödligt syfte. Det kan exempelvis handla om att bekämpa skadeinsekter inom jordbruk. I det fallet används medlet i mycket större mängder och har en annan klassning; PT18.

Notera: Före 2022 var D-allethrin det aktiva ämnet i Thermacell, vilket är ett ämne med liknande egenskaper som pralletrin. D-allethrin är numera under utfasning och ersätts från och med 2022 med pralletrin. Båda ämnena fungerar bra att använda till din Thermacell.

Marknadsföring
Vi på Thermacell följer de riktlinjer och marknadsföringsregler som gäller för våra produkter. En Thermacell-enhet skapar en myggfri zon på 20 kvm och det är vad våra kommunikativa budskap bygger på. Den myggfria zonen uppstår när myggen väljer att flyga annan väg – den dödar alltså inga mygg och heller inga andra djur och insekter.

Bin och nyttoinsekter
I mycket höga doser kan den aktiva substansen i Thermacell vara farlig för både pollinerande och icke pollinerande insekter. Därför är det också klassat som bekämpningsmedel och därmed mycket effektivt för bekämpning av mygg. Den oerhört begränsade mängd pralletrin som en Thermacell avger är dock helt ofarlig och dessutom nedbrytbar i solljus. Ifall det luftburna pralletrinet landar på en blomma eller ett blad bryts ämnet ned på bara någon dag. Det är dock viktigt att den aktiva mattan tas om hand efter förbrukning och inte lämnas i naturen. Den ska lämnas in på återvinningsstation, vilket anges i instruktionerna.

Katt, hund och andra husdjur
Thermacells aktiva substans Pralletrin ingår i samma ämnesgrupp som Permetrin, ett medel som appliceras på hundar för att skydda dem mot fästingar. Detta ämne har visat sig kunna vara skadligt mot katter (vilket har upptäckts då djurägare förväxlat fästingskyddsprodukterna). I och med ämnestillhörigheten och förväxlingen har det uppstått en missuppfattning om att Thermacell skulle vara farlig för katter och andra husdjur. Detta är just precis det; en missuppfattning. Det finns ingenting som visar att pralletrin skulle vara farlig för ditt husdjur.

Bly
Thermacell uppfyller samtliga EU-direktiv och krav. Produkten i sig innehåller inget bly, men kan bära spår av det ifrån tillverkningen. Dock är samtliga mängder väl under alla tillåtna nivåer varför inga märkningar eller dylikt är nödvändiga. Detta gäller såväl bly som andra skadliga ämnen.

Vi hoppas att dina frågor kring Thermacell och det aktiva ämnet Pralletrin blivit besvarade ovan.

Nyhet
Thermacell vill försäkra allmänheten om att produkterna är helt säkra att använda och att de är helt ofarliga för människor, djur och natur. Därför har helt nya forskningsstudier genomförts i olika miljöer. Man har bland annat velat ta reda på hur spridningen av pralletrinet påverkar omgivningen, vilken mängd som faller ned på marken, om det påverkar vattenmiljön och så vidare. Alla tester visar att användningen av Thermacell, även i extrema situationer, är helt ofarlig för omgivningen. Läs gärna mer om detta och om vilka tester som vår tillverkare utfört här

 

Vi hoppas att dina frågor kring Thermacell och det aktiva ämnet Pralletrin blivit besvarade ovan. Läs gärna mer om detta och om vilka tester som vår tillverkare utfört här

Läs med om vår tillverkares studie på Pralletrins inverkan på människor, djur och miljön gjord i realistiska scenarier – här

Läs även deras deponeringsstudie om Pralletrin här 

Läs vad som händer när någon inte följer bruksanvisningen här